Małgorzata Grabda-Sala

radca prawny

Od wielu lat wspieram firmy budowlane w realizacjach inwestycji.
[Więcej >>>]

Budowa domu – na co zwrócić uwagę przy umowie? – część 1

Małgorzata Grabda-Sala19 lutego 2024

Masz już wybrany projekt swojego wymarzonego domu. Pora na podpisanie umowy na jego budowę z wykonawcą. Jakie elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą? Lepiej mieć swój wzór umowy czy skorzystać ze wzoru wykonawcy?

Wzór umowy wykonawcy

Często wykonawcy mają swoje wzory umów. Wzór taki nie musi być zły lub niekorzystny dla klienta. Ważne jest, by go dokładnie przeczytać i nanieść ewentualne zmiany. W ten sposób zabezpieczysz swoje interesy.

Innym rozwiązaniem jest posiadanie własnego wzoru umowy, najlepiej przygotowanego przez prawnika.

Jakie elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą?

Niezależnie od wybranego wzoru umowy należy zwrócić uwagę na pewne elementy przed podpisaniem umowy.

Poniżej znajdziesz uniwersalne punkty, które powinny znaleźć się w każdej umowie.

Jest to część pierwsza poradnika. W kolejnej części omówię pozostałe elementy umowy.

Budowa domu – na co zwrócić uwagę przy umowie?

Forma pisemna umowy

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Jest to dowód na to, na co umówiłeś się z wykonawcą.

Oznaczenie stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji

Wydaje się, że określenie stron w umowie jest łatwe.

Prawidłowe oznaczenie strony umowy jest potrzebne zwłaszcza, gdy zajdzie potrzeba dochodzenia naszych praw w sądzie.

Warto sprawdzić dane wykonawcy w dostępnym rejestrze spółek czy centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

Wyciągi z tych rejestrów można załączyć do umowy. Są one dostępne bezpłatnie w internecie.

Na podstawie tych dokumentów można łatwo sprawdzić czy osoba podpisująca umowę w imieniu wykonawcy jest do tego uprawniona. Jeśli nie, powinna mieć stosowne pełnomocnictwo.

>>> Zapoznaj się z kilkoma wskazówkami jak prawidłowo określić strony w umowie: Właściwe określenie stron w umowie

Szczegółowe opisanie przedmiotu umowy  czyli co i jak ma być wykonane

Jest to jeden z punktów w umowie, które należy dokładnie opisać. Najlepiej powołać się na konkretny projekt budowlany, który powinien być załącznikiem do umowy.

Jeśli wykonawca będzie wykonywał tylko część robót, należy je dokładnie opisać. W przypadku gdy wykonawca ma wykonać roboty nieobjęte projektem budowlanym, także należy jest dokładnie opisać.

Kolejnym krokiem jest określenie standardu wykonania i wykończenia, użytych materiałów, a w miarę potrzeby także kolorów.

Materiały po czyjej stronie?

Ważnym tematem jest ustalenie kto będzie dostarczał materiały na budowę – inwestor czy wykonawca.

Wykonawca może często wynegocjować niższe ceny materiałów. Pytanie czy nie będzie chciał dodatkowo zarobić na kliencie, przez co ceny materiałów w sumie mogą nie być tak okazyjne.

W sytuacji gdy sam kupujesz materiały, masz kontrolę nad tym jakiej jakości materiały kupujesz, w jakiej ilości i za jaką cenę. Jest to jednak rozwiązanie zajmujące dużo czasu.

>>> W życiu codziennym słów zwłoka i opóźnienie używa się zamiennie. Sprawdź czym różnią się te określenia pod względem prawnym: Jaka jest różnica między zwłoką a opóźnieniem?

Należy jeszcze ustalić, kto pilnuje zakupione materiały przed kradzieżą i uszkodzenie.

Pamiętaj także, że wykonawca nie ma prawa żądać od Ciebie zakupu narzędzi i urządzeń potrzebnych na budowie.

Określenie terminów

W umowie należy określić termin rozpoczęcia robót, poszczególnych etapów, a także zakończenia robót. Terminy te mogą być dokładnie opisane w umowie lub w formie harmonogramu jako załącznika do umowy. Dokładne określenie terminów ułatwi wzajemne rozliczanie się czy ewentualne wykazanie opóźnień po stronie wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie może być w formie ryczałtu lub kosztorysu. Jest to uzgodniona kwota za wykonanie całości robót budowlanych. Jest ona zazwyczaj niezmienna przez cały czas trwania umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe określa się na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, ze wskazaniem określonych cen jednostkowych, stawek i jednostek obmiarowych.

Po wykonaniu prac sporządza się kosztorys powykonawczy, w którym uwzględnia się faktycznie wykonane prace.

Zatem ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe wylicza się według cen i stawek przyjętych w zestawieniu i faktycznie wykonanych prac.

>>> Przeczytaj także artykuł: Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Płatność wynagrodzenia wykonawcy

Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie płatności po każdym etapie. Można stworzyć harmonogram płacowo – terminowy. W harmonogramie tym określa się co wchodzi w dany etap robót i kiedy nastąpi płatność.

          Małgorzata Grabda-Sala
           radca prawny

             Zdjęcie w poście pochodzi z Pexels

***

Przykłady klauzul waloryzacyjnych

Długo wnioskowano, by w umowach zamieszczano zapisy o waloryzacji wynagrodzenia. Ustawodawca wyszedł im naprzeciw.

Obecnie w umowach trwających dłużej niż sześć miesięcy zamawiający mają obowiązek zamieszczania klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to tylko zamówień publicznych.

W umowach z prywatnym inwestorem jest to kwestia do negocjacji [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Małgorzata Grabda-Sala

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzaty Grabda-Sala w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Grabda-Sala w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: