Małgorzata Grabda-Sala

radca prawny

Od wielu lat wspieram firmy budowlane w realizacjach inwestycji.
[Więcej >>>]

Czy wykonawca może dokonać jednostronnego odbioru robót?

Małgorzata Grabda-Sala11 kwietnia 2024

W jakich okolicznościach możliwy jest jednostronny odbiór robót?

Przepisy jasno wskazują, że inwestor ma obowiązek dokonania odbioru wykonanych robót przez wykonawcę. Niestety w praktyce sytuacja wygląda inaczej. Inwestor odmawia odbioru robót lub zwleka z ich odbiorem. Zdarza się także, że dokonanie odbioru uzależnione jest od usunięcia wszelkich wad, niezależnie od tego czy są one istotne czy nie.

Nie jest to komfortowa sytuacja dla wykonawcy.

Wystawienie faktury końcowej często uzależnione jest od podpisania protokołu odbioru końcowego. Nie ma protokołu, nie ma kasy. Inwestor myśli, że ma w szachu wykonawcę. Nie do końca.

Jednostronny odbiór robót

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót?

Jest kilka sytuacji, kiedy inwestor może odmówić podpisania protokołu robót.

Może to nastąpić w przypadku, gdy roboty zostały wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Masz już wybrany projekt swojego wymarzonego domu. Pora na podpisanie umowy na jego budowę z wykonawcą. Jakie elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą? Lepiej mieć swój wzór umowy czy skorzystać ze wzoru wykonawcy?

Wzór umowy wykonawcy

Często wykonawcy mają swoje wzory umów. Wzór taki nie musi być zły lub niekorzystny dla klienta. Ważne jest, by go dokładnie przeczytać i nanieść ewentualne zmiany. W ten sposób zabezpieczysz swoje interesy.

Innym rozwiązaniem jest posiadanie własnego wzoru umowy, najlepiej przygotowanego przez prawnika.

Jakie elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą?

Niezależnie od wybranego wzoru umowy należy zwrócić uwagę na pewne elementy przed podpisaniem umowy.

Poniżej znajdziesz uniwersalne punkty, które powinny znaleźć się w każdej umowie.

Jest to część pierwsza poradnika. W kolejnej części omówię pozostałe elementy umowy.

Budowa domu – na co zwrócić uwagę przy umowie?

Forma pisemna umowy

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Jest to dowód na to, na co umówiłeś się z wykonawcą.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Przykłady klauzul waloryzacyjnych

Małgorzata Grabda-Sala20 listopada 2023

Długo wnioskowano, by w umowach zamieszczano zapisy o waloryzacji wynagrodzenia. Ustawodawca wyszedł im naprzeciw. Obecnie w umowach trwających dłużej niż sześć miesięcy zamawiający mają obowiązek zamieszczania klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to tylko zamówień publicznych. W umowach z prywatnym inwestorem jest to kwestia do negocjacji.

Jak waloryzacja wygląda w praktyce?

Wykonawca jest zadowolony, gdyż ma w umowie zapisy o podwyższeniu wynagrodzenia. Czyli procedura powinna przebiec gładko. Wykonawca składa wniosek o waloryzację wynagrodzenia i … spotyka się z odmową zamawiającego.

Przykłady klauzul waloryzacyjnych

Dlaczego tak się dzieje?

Przygotowanie dobrych klauzul waloryzacyjnych wymaga doświadczenia i znajomości branży budowlanej. Niestety zamawiający często zamieszczają takie klauzule, które trudno w praktyce spełnić. W praktyce interes wykonawcy nie jest zabezpieczony.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Jaka jest różnica między zwłoką a opóźnieniem?

Małgorzata Grabda-Sala12 listopada 2023

W życiu codziennym oba określenia używa się zamiennie. Jednak w odniesieniu do umowy różnica między zwłoką a opóźnieniem jest spora. Jaka?

Różnica między opóźnieniem a zwłoką

Opóźnienie to każde przekroczenie terminu, niezależnie od przyczyny. Nawet gdy warunki pogodowe są niekorzystne.

Natomiast zwłoka występuje wtedy, gdy wykonawca nie wykona robót lub nie usunie usterek w terminie z powodów leżących po jego stronie. Np. wykonawca zatrudnił zbyt mało pracowników lub zbyt późno zamówił materiały.

Różnica między zwłoką a opóźnieniem

Jakie ma to konsekwencje prawne na budowie?

Odróżnienie tych dwóch pojęć jest istotne na zakres odpowiedzialności wykonawcy. Chodzi w szczególności o kary umowne za przekroczenie terminu.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Małgorzata Grabda-Sala04 listopada 2023

Zamawiający niechętnie podchodzą do tematu waloryzacji wynagrodzenia. Szalejąca inflacja powoduje, że realizowane kontrakty stają się nierentowne, przez co Wykonawcy co raz częściej występują z wnioskami o podwyższenie wynagrodzenia.

Jednak przed złożeniem wniosku trzeba się do niego należycie przygotować. Dlaczego?

Nie oczekuj, że na podstawie lakonicznego wniosku zamawiający zwaloryzuje twoje wynagrodzenie. Waloryzacja, nawet ujęta w umowie, nie jest obowiązkowa.

Celem wniosku jest przekonanie zamawiającego, że podwyższenie wynagrodzenia w ramach waloryzacji jest uzasadnione i konieczne. Im lepiej go przygotujesz, tym lepiej.

Co zatem taki wniosek powinien zawierać?

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Wzorcowy wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Poniżej znajdziesz kilka uniwersalnych punktów, które można zastosować przy każdym wniosku. Tak będziesz miał kompletny i wyczerpujący wniosek o podwyższenie wynagrodzenia.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Właściwe oznaczenie stron w umowie

Małgorzata Grabda-Sala22 października 2023

Wzory umów w internecie

Obecnie w internecie można znaleźć wiele gotowych wzorów umów gotowych do użycia. Dotyczy to także umowy o roboty budowlane. Wystarczy wypełnić puste pola, podpisać i umowa już obowiązuje.

Korzystanie z takich wzorów nie jest złe. Wszystko zależy z jakiego źródła się korzysta. Jeśli jest to wzór umowy przygotowanej przez prawnika, to jak najbardziej można skorzystać z takiego wzoru.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy „ściąga” się wzór z innych stron nieprzygotowanych przez prawników. Takie umowy mogą zawierać wiele błędów, które po podpisaniu mogą mieć negatywne skutki dla stron umowy.

Właściwe oznaczenie stron w umowie

Oznaczenie stron w umowie

Jednym z takich błędów jest nieprawidłowe określanie stron umowy czyli tak zwana komparycja umowy.

Niby jaki można popełnić tu błąd? Wystarczy podać podstawowe dane i gotowe. Otóż nie.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)