Małgorzata Grabda-Sala

radca prawny

Od wielu lat wspieram firmy budowlane w realizacjach inwestycji.
[Więcej >>>]

Przykłady klauzul waloryzacyjnych

Małgorzata Grabda-Sala20 listopada 2023

Długo wnioskowano, by w umowach zamieszczano zapisy o waloryzacji wynagrodzenia. Ustawodawca wyszedł im naprzeciw. Obecnie w umowach trwających dłużej niż sześć miesięcy zamawiający mają obowiązek zamieszczania klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to tylko zamówień publicznych. W umowach z prywatnym inwestorem jest to kwestia do negocjacji.

Jak waloryzacja wygląda w praktyce?

Wykonawca jest zadowolony, gdyż ma w umowie zapisy o podwyższeniu wynagrodzenia. Czyli procedura powinna przebiec gładko. Wykonawca składa wniosek o waloryzację wynagrodzenia i … spotyka się z odmową zamawiającego.

Przykłady klauzul waloryzacyjnych

Dlaczego tak się dzieje?

Przygotowanie dobrych klauzul waloryzacyjnych wymaga doświadczenia i znajomości branży budowlanej. Niestety zamawiający często zamieszczają takie klauzule, które trudno w praktyce spełnić. W praktyce interes wykonawcy nie jest zabezpieczony.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Jaka jest różnica między zwłoką a opóźnieniem?

Małgorzata Grabda-Sala12 listopada 2023

W życiu codziennym oba określenia używa się zamiennie. Jednak w odniesieniu do umowy różnica między zwłoką a opóźnieniem jest spora. Jaka?

Różnica między opóźnieniem a zwłoką

Opóźnienie to każde przekroczenie terminu, niezależnie od przyczyny. Nawet gdy warunki pogodowe są niekorzystne.

Natomiast zwłoka występuje wtedy, gdy wykonawca nie wykona robót lub nie usunie usterek w terminie z powodów leżących po jego stronie. Np. wykonawca zatrudnił zbyt mało pracowników lub zbyt późno zamówił materiały.

Różnica między zwłoką a opóźnieniem

Jakie ma to konsekwencje prawne na budowie?

Odróżnienie tych dwóch pojęć jest istotne na zakres odpowiedzialności wykonawcy. Chodzi w szczególności o kary umowne za przekroczenie terminu.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Małgorzata Grabda-Sala04 listopada 2023

Zamawiający niechętnie podchodzą do tematu waloryzacji wynagrodzenia. Szalejąca inflacja powoduje, że realizowane kontrakty stają się nierentowne, przez co Wykonawcy co raz częściej występują z wnioskami o podwyższenie wynagrodzenia.

Jednak przed złożeniem wniosku trzeba się do niego należycie przygotować. Dlaczego?

Nie oczekuj, że na podstawie lakonicznego wniosku zamawiający zwaloryzuje twoje wynagrodzenie. Waloryzacja, nawet ujęta w umowie, nie jest obowiązkowa.

Celem wniosku jest przekonanie zamawiającego, że podwyższenie wynagrodzenia w ramach waloryzacji jest uzasadnione i konieczne. Im lepiej go przygotujesz, tym lepiej.

Co zatem taki wniosek powinien zawierać?

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Wzorcowy wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Poniżej znajdziesz kilka uniwersalnych punktów, które można zastosować przy każdym wniosku. Tak będziesz miał kompletny i wyczerpujący wniosek o podwyższenie wynagrodzenia.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Właściwe oznaczenie stron w umowie

Małgorzata Grabda-Sala22 października 2023

Wzory umów w internecie

Obecnie w internecie można znaleźć wiele gotowych wzorów umów gotowych do użycia. Dotyczy to także umowy o roboty budowlane. Wystarczy wypełnić puste pola, podpisać i umowa już obowiązuje.

Korzystanie z takich wzorów nie jest złe. Wszystko zależy z jakiego źródła się korzysta. Jeśli jest to wzór umowy przygotowanej przez prawnika, to jak najbardziej można skorzystać z takiego wzoru.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy „ściąga” się wzór z innych stron nieprzygotowanych przez prawników. Takie umowy mogą zawierać wiele błędów, które po podpisaniu mogą mieć negatywne skutki dla stron umowy.

Właściwe oznaczenie stron w umowie

Oznaczenie stron w umowie

Jednym z takich błędów jest nieprawidłowe określanie stron umowy czyli tak zwana komparycja umowy.

Niby jaki można popełnić tu błąd? Wystarczy podać podstawowe dane i gotowe. Otóż nie.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)