Małgorzata Grabda-Sala

radca prawny

Od wielu lat wspieram firmy budowlane w realizacjach inwestycji.
[Więcej >>>]

Jaka jest różnica między zwłoką a opóźnieniem?

Małgorzata Grabda-Sala12 listopada 2023

W życiu codziennym oba określenia używa się zamiennie. Jednak w odniesieniu do umowy różnica między zwłoką a opóźnieniem jest spora. Jaka?

Różnica między opóźnieniem a zwłoką

Opóźnienie to każde przekroczenie terminu, niezależnie od przyczyny. Nawet gdy warunki pogodowe są niekorzystne.

Natomiast zwłoka występuje wtedy, gdy wykonawca nie wykona robót lub nie usunie usterek w terminie z powodów leżących po jego stronie. Np. wykonawca zatrudnił zbyt mało pracowników lub zbyt późno zamówił materiały.

Różnica między zwłoką a opóźnieniem

Jakie ma to konsekwencje prawne na budowie?

Odróżnienie tych dwóch pojęć jest istotne na zakres odpowiedzialności wykonawcy. Chodzi w szczególności o kary umowne za przekroczenie terminu.

W przypadku kar umownych za opóźnienie inwestor może naliczyć ją za każde przekroczenie terminu. Przy zwłoce wykonawca może bronić się, że nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego.

>>> Zapoznaj się z kilkoma przykładami prawidłowego opisania stron umowy, które będą miały zastosowanie nie tylko do umów o roboty budowlane: Właściwe oznaczenie stron w umowie

Jak się zabezpieczyć przed karą za opóźnienie?

Zdarza się tak, że inwestor nie zgadza się na karę umowną za zwłokę.

Wtedy najlepiej wprowadzić do umowy zapisy o zmianie terminu umowy. Może to nastąpić ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, wystąpienie robót dodatkowych czy opóźnienie w uzyskaniu odpowiednich decyzji przez inwestora.

Prawo zamówień publicznych

Przy zamówieniach publicznych przepisy zabraniają wprowadzania zapisów o karach umownych za opóźnienie, które nastąpiło bez winy wykonawcy. Jest to korzystne rozwiązanie dla wykonawców.

          Małgorzata Grabda-Sala
          radca prawny

Zdjęcie w poście pochodzi z Pexels

***

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia

Zamawiający niechętnie podchodzą do tematu waloryzacji wynagrodzenia. Szalejąca inflacja powoduje, że realizowane kontrakty stają się nierentowne, przez co Wykonawcy co raz częściej występują z wnioskami o podwyższenie wynagrodzenia.

Jednak przed złożeniem wniosku trzeba się do niego należycie przygotować. Dlaczego? [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Małgorzata Grabda-Sala

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzaty Grabda-Sala w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Grabda-Sala w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: